اصلاحیه آیین نامه مسابقات سازه محافظ تخم مرغ(EPD)

توجه  ******************* توجه

به اطلاع شرکت کنندگان در مسابقه سازه بتنی محافظ تخم مرغ می رساند

جرم مجاز سازه ساخته شده تا ۵۸۰۰ گرم افزایش پیدا کرد

دانلود آیین نامه اصلاح شده

دیدگاه خود را بنویسید