اطلاعیه مرحله دوم مسابقات بتن

به اطلاع تیم های راه یافته به مرحله دوم مسابقات بتن می رساند مسابقه بتن خودتراکم از ساعت ۷ صبح روز ۴ شنبه ۰۵/۰۹/۹۳ و مسابقه بتن اقتصادی از ساعت ۷ صبح روز ۵ شنبه ۰۶/۰۹/۹۳ در محل انستیتو عمران دانشکده شهید منتظری مشهد آغاز خواهد شد. توجه تیم های شرکت کننده را به نکات زیر جلب می نماید:

  1. قرعه کشی مربوط به ترتیب ساخت بتن تیم ها ساعت ۷ صبح با حضور نمایندگان تیم ها انجام خواهد شد. حضور نمایندگان کلیه تیم ها الزامی است.
  2. از کلیه اعضاء تیم ها تقاضا می شود کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
  3. مطابق آیین نامه مسابقات تیم هایی که مایل به آوردن مصالح سنگی به محل مسابقات هستند لازم است قبلاً نسبت به شستن و خشک کردن مصالح اقدام نمایند.
  4. آوردن سیمان به صورت بسته بندی شده سالم کارخانه ای بلامانع است.
  5. هر یک از تیم ها می توانند از مصالح سنگی، سیمان، میکروسیلیس و مواد افزودنی موجود در محل برگزاری مسابقات که در اختیار تیم ها قرار داده می شود استفاده کنند.
  6. یک نفر از اعضاء هر تیم باید در روز بعد از مسابقه در ساعت ۸ صبح جهت باز کردن قالب ها به محل برگزاری مسابقه مراجعه نمایند.

تلفن هماهنگی: ۰۹۱۵۵۱۴۹۸۰۲ (سجادی)

دیدگاه خود را بنویسید