ارائه گزارش طرح اختلاط

به اطلاع شرکت کنندگان در مسابقات جشنواره بتن شرق کشور می رساند کلیه تیم های شرکت کننده در مرحله دوم مسابقات می بایست گزارشی را مطابق فرمت ارائه شده در ذیل تهیه و آن را حداکثر تا روز شنبه مورخ ۱۵ آذرماه ۹۳ تحویل دهند.

لازم به ذکر است مطابق با آئین نامه مسابقات، ارائه گزارش طرح اختلاط تیم ها در محاسبه امتیاز کلی تیم ها اثر گذار خواهد بود و حداکثر تا ۱۰ امتیاز به آن تعلق خواهد گرفت. ضمناً مقرر شده است مجموعه گزارش های طرح اختلاط تیم های راه یافته به مرحله حضوری مسابقات بتن، به نحو مناسبی از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی منتشر گردد. لذا از کلیه اعضاء تیم های مسابقه بتن اقتصادی (ویژه مهندسین) و مسابقه بتن خودتراکم (ویژه دانشجویان) تقاضا می شود نسبت به ارائه گزارش کاملی از طرح اختلاط بتن خود اهتمام ورزند.

دانلود فرمت ارائه طرح اختلاط 

شماره تماس جهت هماهنگی و ارائه گزارش طرح اختلاط : ۰۹۱۵۵۱۴۹۸۰۲(سجادی)

دیدگاه خود را بنویسید