دریافت گواهی شرکت در سمینار

جهت تکمیل اطلاعات و همچنین پرداخت هزینه صدور گواهی شرکت در سمینار برروی لینک زیر کلیک فرمایید.

مبلغ مشخص شده برای اعضاء نظام مهندسی ۲۰۰۰۰۰ ریال

و برای دانشجویان مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

قابل ذکر است عزیزانی که تمایل به دریافت گواهی از طریق پست را دارند این امکان فراهم شده و مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به مبلغ فوق افزوده میشود.

لینک شروع مراحل پرداخت و تکمیل اطلاعات

دیدگاه خود را بنویسید