مشخصات مصالح موجود در محل برگزاری مسابقات

مشخصات مصالح موجود در محل برگزاری مسابقات

دانلود فایل PDF مشخصات کامل مصالح سنگی موجود در محل برگزاری مسابقات

تیم ها میتوانند مطابق آیین نامه مصالح سنگی ، افزودنی و مواد سیمانی را (به صورت پاکتی پلمب) همراه خود بیاورند که در این صورت بایستی برای ساخت ۴۰ لیتر بتن مصالح پیش بینی شده و نیمی از آن را به آزمایشگاه دانشکده تحویل دهند تا در صورت لزوم آزمایش شود.

ضمنا در صورتی که تیمی نیاز به تغییر در دانه بندی مصالح داشته باشد بایستی الک های مورد نیاز را همراه خود به محل مسابقات بیاورد و کادر اجرایی مسابقات هیچ گونه مسئولیتی در قبال تهیه الک نخواهد داشت.

درصورت داشتن هرگونه سوال در مورد مصالح میتوانید با شماره ۰۹۱۵۰۷۷۶۵۳۹ (حامدی راد) ویا ۰۹۱۵۰۰۳۱۹۷۶ (وزیری) تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید