سمینار آموزشی

دریافت گواهی شرکت در سمینار

جهت تکمیل اطلاعات و همچنین پرداخت هزینه صدور گواهی شرکت در سمینار برروی لینک زیر کلیک فرمایید.

مبلغ مشخص شده برای اعضاء نظام مهندسی ۲۰۰۰۰۰ ریال

و برای دانشجویان مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

قابل ذکر است عزیزانی که تمایل به دریافت گواهی از طریق پست را دارند این امکان فراهم شده و مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به مبلغ فوق افزوده میشود.

لینک شروع مراحل پرداخت و تکمیل اطلاعات

۰

سمینار آموزشی

«سمینار آموزشی بتن توانمند (براساس سند جامع چشم انداز بتن ۱۴۰۴)»

همراه با امتیاز تمدید پروانه نظام مهندسی

ارئه سمینار توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محسن تدین، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر محترم بخش بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

زمان برگزاری سمینار :

چهارشنبه ۵ آذر ماه ۹۳  – ساعت ۱۵

محل برگزاری سمینار :

سالن کنفرانس دانشکده شهید منتظری مشهد۰