توضیحات ثبت نام در مسابقات

با تشکر از انتخاب شما جهت شرکت در مسابقات بتن

با توجه به جدول ذیل برروی لینک مورد نظر در پایین صفحه کلیک کنید

در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات ثبت نام ،مجددا اقدام به ثبت نام کنید

 

|هزینه ثبت نام|ریال نام مسابقه
بعد از ۹۳/۰۸/۲۰ تا ۹۳/۰۸/۲۰
——- رایگان مسابقات بتن سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
*ثبت نام شدگان تا دیروز۵۲ تیم*

 

 

|هزینه ثبت نام|ریال نام مسابقه
بعد از ۹۳/۰۸/۲۰ تا ۹۳/۰۸/۲۰
—– رایگان تیم دانشجویی مسابقات بتن
دانشگاه های شرق کشور
—— ۲,۰۰۰,۰۰۰ تیم صنعتی
(دانشجویان چند دانشگاه میتوانند تحت حمایت صنعت در مسابقه شرکت کنند)*ثبت نام شدگان تا دیروز۳۵ تیم*

در صورت نیاز با استفاده از درگاه پرداخت در نظر گرفته شده به آسانی میتوانید پرداخت را انجام دهید

قابل ذکر است نیاز است در مرحله آخر پرداخت شماره رسید خود را یادداشت نمایید

به امید دیدار شما در مسابقات

برروی لینک مورد نظر کلیک کنید :

ثبت نام مسابقات سازمان نظام مهندسی(اتمام)

ثبت نام مسابقات دانشجویی(اتمام)

ثبت نام مسابقات دانشجویی (تیم صنعتی(اتمام)

ثبت نام مسابقات EPD

(اتمام)