سمینار آموزشی

«سمینار آموزشی بتن توانمند (براساس سند جامع چشم انداز بتن ۱۴۰۴)»

همراه با امتیاز تمدید پروانه نظام مهندسی

ارئه سمینار توسط استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محسن تدین، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر محترم بخش بتن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

زمان برگزاری سمینار :

چهارشنبه ۵ آذر ماه ۹۳  – ساعت ۱۵

محل برگزاری سمینار :

سالن کنفرانس دانشکده شهید منتظری مشهددیدگاه خود را بنویسید